LINE-X torkar på endast 3-5 sekunder vilket förhindrar att det rinner eller droppar vilket kan uppstå med en kall, lågtryckssprayprodukt.

Till skillnad från andra coatings appliceras en LINE-X®-behandling professionellt vid högt tryck och höga temperaturer och fäster omedelbart och permanent på dine emner.

LINE-X är tillverkad av ett tvådelat polyuretanelastomersystem som använder lika delar av en ”A”-komponent, eller härdare, och en ”B”-komponent, eller harts. Med hjälp av speciell utrustning kombineras de två vätskorna precis utanför spetsen på sprutpistolen. När de två delarna kombineras på rätt sätt, är resultatet en polyuretanelastomer med robusta, tåliga och skyddande egenskaper.

 

Applicera LINE-X på produkter själv. Vi kommer att leverera ett komplett system som består av ett appliceringssystem, utbildning och löpande support.

 

Vi är auktoriserade återförsäljare av GRACO beläggningssystem och kan stödja din verksamhet med både kunskap om beläggningssystemet och appliceringssystemet. Vi levererar en total lösning för dina beläggningsbehov.

För mer information eller för att få en demonstration av hur LINE-X kan införlivas i din tillverkningsprocess, vänligen kontakta oss: