Grundläggande egenskaper

Överlägset korrosionsskydd

LINE-X industriella beläggningar är utformade för att skapa en ogenomtränglig barriär mellan värdefull utrustning och naturens hårdaste element, såsom hög luftfuktighet, saltvatten eller extrema temperaturförändringar.

 

Oöverträffat slit- och slagskydd

Laboratorietester visar utmärkta nivåer av slit- och slagstyrka i nästan varje situation. LINE-X utkonkurrerade flera andra ledande material, inklusive kol och rostfritt stål.

Snabb återgång till tjänsten

LINE-X torkar eller härdar på 3-5 sekunder. Det innebär att din anläggning eller utrustning kommer att vara tillbaka i tjänst mycket snabbare och LINE-X kommer att ge dig längre serviceintervaller än traditionella beläggningar vilket sparar tid och pengar. LINE-X produkter innehåller inte några lösningsmedel och är 100 % torrsubstans.

 

Omfattande miljöskydd

LINE-X industriella beläggningar är idealiska för sekundära inneslutningsapplikationer som ger ett extra lager av miljöskydd överallt där petroleumprodukter eller kemikalier förvaras.

 

Förbättrat personalskydd

En säker och halkfri yta krävs för alla arbetsmiljöer, inklusive golv, trapphus, ramper, bryggor och andra höga konstruktioner. LINE-X industriella beläggningar levererar detta tillsammans med ljud- och vibrationsdämpande egenskaper.