SITUATION

De hade stora problem med sin brandskyddande färg (FPP) på laydown-området på oljeriggen TYRA WEST. Beläggningen sprack och skadades av den konstanta lastningen och lossning av containrar på området.

 

FPP måste finnas på plats eftersom laydown-området låg ovanpå oljeriggens enorma gasgeneratorer.

 

LÖSNING

Ett 5 mm (1/4 tum) tjockt skikt LINE-X XS100 sprutades ovanpå den brandbeskyddande färgen (FPP) med seg vidhäftning. Nödutgångarna målades gula omedelbart efter sprutningen av LINE-X för att få bästa möjliga vidhäftning. Jobbet avslutades på 12 timmar och var tillbaka i tjänst 1 timme efter att sprutningen var klar. Det krävdes nästan ingen förändring i den dagliga verksamheten i området.

 

Resultaten hittills

Området har använts sedan sommaren 2005 och LINE-X -beläggningen på detta område har förlängt övermålningsintervallet 6 gånger hittills.

 

Maersk Oil & Gas har valt LINE-X till detta område för att få starkast möjliga skydd för deras brandskyddande färg och även för att hålla antalet gånger som det ska målas till ett minimum.