INDUSTRI FALLSTUDIE fiskdamm

Flera fiskdammar i en bostadsbebyggelse läckte och behövde tätas. Dessutom hade dammarna vandaliserats av tegel och andra skadliga material som kastas in i dem.

 

Kunden ville ha en lösning som skulle skydda fiskdammens isolering mot läckor medan den stod emot vandalism. Turn-around-tiden var oerhört viktig eftersom Koi-karparna i  fiskdammarna skulle behöva flyttas till tillfälliga tankar under processen.

 

FÖRFARANDE

Dammarna tömdes, högtryckstvättades och torkades. Underlaget skars sedan upp med hjälp av trådkoppborstar.

 

LINE-X SF-515 (CFC-, VOC- och lösningsmedelsfri) Primer applicerades för att främja vidhäftning till LINE-X XS-350 som sedan sprayades till en minimal tjocklek av 3 mm. Dammarna sprutades och slutfördes på endast 10 timmar. När beläggningen härdat helt fylldes dammarna och Koi-karparna placerades tillbaka i sitt permanenta hem inom 24 timmar.

 

LÖSNING

LINE-X XS-350 valdes eftersom det är certifierat för användning som inneslutning av dricksvatten. XS-350 har hög draghållfasthet samt slag-, riv- och töjningsegenskaper som motstår dagliga övergrepp från vandaler, samt upprätthåller den vattentäta isoleringen om jordrörelse uppstår.

 

 

RESULTAT

var mycket nöjd med resultatet. LINE-X-beläggningen skyddar dammen från skada vid vandalism och förhindrar läckage. Eftersom LINE-X-produkten torkar snabbt hölls turn-around-tiden till ett minimum.