FALLSTUDIE INKAPSLAD FLYTFÖRMÅGA

Situation

Oskyddat EPS-skum kan påverka miljön och djurlivet negativt. Skummet kan nämligen skadas av skräp, solljus och kemikalier.

Gnagare och andra gnagare använder EPS-skummet som bo vilket bryter ner styrkan ytterligare. EPS kan också med tiden absorbera vatten och göra broar tyngre och ge mindre flytkraft. Oinkapslat EPS är nu förbjudet i många länder och saneringen av vattendrag har visat att en stor andel av det skräp som samlas in ofta är EPS-skum. Vid en nyligen genomförd rening av en sjö konstaterade man att skumbitar utgjorde minst 90 % av de 170 ton avfall som samlats in.

Lösning

Genom att använda LINE-X-beläggning på EPS får man en mångsidig lösning på miljö- och underhållsproblem som man upplever med oskyddat EPS. Den direkta inkapslingen innebär att det inte finns några håligheter som kan innehålla vatten och minska flytkraften.

Flytblocken kan konstrueras till valfri storlek eller form och LINE-X ger ett sömlös enhetlig yta. LINE-X ger också slit-/slagstyrka och kemisk resistens och möjliggör inte organisk tillväxt.

Resultat

De LINE-X-inkapslade EPS-flytblocken vid hamnen har varit på plats året runt i tre år och kunden har inte upplevt några problem med lösningen sedan installationen.