Galleri

LINE-X industribeläggningar har praktiskt taget obegränsad tillämpningspotential för ett företag som vill skydda och förlänga livslängden på sina tillgångar.

INLEDNING

LINE-X Industrial Coatings Division är en strategisk affärsenhet inom LINE-X Protective Coatings som har specialiserat sig på polyurea- och polyuretanskyddsbeläggningar med flera ändamål. De har utvecklats och testats för att garantera överlägset skydd till praktiskt taget alla ordentligt förberedda ytor. LINE-X industribeläggningar är miljövänliga, 100 % torrsubstans (innehåller inga flyktiga organiska föreningar, VOC:er) och tillhandahåller lösningar för företag som omfattas av branschspecifika reglerande överensstämmelser och svåra miljöer. LINE-X industribeläggningar används varje dag inom en rad olika branscher, bland annat kemikalier, konstruktion, försvar, tillverkning, gruvdrift, olja, transport med mera.

Företag runt om i världen som kräver den högsta nivån av korrosions-, slit- och slagtålighet litar på att LINE-X polyuretan/polyureaelastomerbeläggningar håller deras utrustning och system igång på optimal effekt.