FÖNSTERSKYDD

Safetydrape® är ett patenterat gardinsystem för att mildra flygande glasskärvor och skräp som orsakats av en bomb. Produkten skyddar liv genom att ventilera intensiva explosionsbelastningar samtidigt som den fångar de dödliga flygande projektilerna på ett säkert sätt.

 

Safetydrape® är också en brandhämmande produkt som uppfyller NFPA:s alla brandkrav för fönsterbeläggningar i kommersiella byggnader.

 

Safetydrape®-systemet omfattar gardin, förankringshårdvara och ett tråg som är placerat på fönsterkarmen för att hålla den extra längden gardin som är nödvändigt för att systemet ska fungera. Gardinerna är förankrade uppe på fönstret (i eller utanför monteringen) medan det resterande är oankrat på fönsterbrädet.

 

Trycket från en explosion rullar ut duken ur tråget för att skapa ett kuvert som fångar upp flygande fragment. När trycket från explosionen försvinner faller gardinen, glasskärvor och skräp på golvet nere vid fönstret.

 

Safetydrap® har genomgått ett stort antal tester med ANFO-, C4-, och dynamitsprängladdningar. Testerna genomfördes på många olika avstånd, med olika typer av glas och sprängladdningar för att validera produktens begränsningar.

 

Kontakta oss gärna för mer information om Safetydrape®