EXEMPEL

EXEMPEL

• Explosionsskydd på regerings-, militär- och privata byggnader runt om i världen, inklusive amerikanska Pentagon

• Helikopterlandningsplatser

• Förstärkning av pansar och skottsäkra paneler

• Spall-liner på extra pansarpaneler för helikoptrar, flygplan, fartyg och fordon

• Läckageskydd av bränsletankar

• Ytbeläggning på små handvapen och skyddsbeläggning till skottsäkra militärvästar

• Däckbeläggning på fartyg och ubåtar samt marina gångbroar

• Spall-liner på utsidan för skydd mot projektiler på armerat stål

 

Civila och fredstidstillämpningar som t.ex. flygsimulatorer, förvaringslådor och UAV lanseringsvagnar