Anti terror og forsvar

Anti-terrorism och försvar

PAXCON Protective Coatings är en division av LINE-X Franchise Development Company och grundades 2000 som en reaktion på behovet av ökade insatser mot terrorism i kölvattnet av 9/11-attackerna.

 

LINE-X® är känd som tekniskt ledande inom spray-on-branschen för bästa hållbarhet och skydd, och utvidgar kontinuerligt sin lista av PAXCON explosionsresistenta beläggningar, som för närvarande omfattar PX-2100 för anti-splitterskydd och PX-3350 för explosionsskydd.

 

PAXCON skyddsbeläggningar har erkänts av den amerikanska militären och försvarsindustrin för sina höga skyddsnivåer och har godkänts att beskydda regerings-, militär- och privata byggnader och fordon runt om i världen, inklusive amerikanska Pentagon. Och av den Amerikanske, Danske, Svenske ,Engelske, Finske militären.

fireball longshot frame 3