BÖRJA NU

 

Support som sätter igång din verksamhet redan idag!

 

LINE–X-paketet innehåller all specialutrustning som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

 

Vi levererar det mest lättanvända och tillförlitliga sprutsystemet som finns på marknaden.

 

LINE–X-utrustningen är ett avancerat högtryckssystem som trycksätter de flytande komponenterna och värmer upp dem separat. Materialet transporteras sedan genom uppvärmda slangar ut till spetsen på pistolen.

 

Pistolen är mycket enkel att använda. Bara tryck in avtryckaren på pistolen och spruta! Släpp avtryckaren och den stannar. Man behöver inte skölja eller rengöra linjerna eller pistolen eftersom materialen hålls åtskilda.

 

Om du väljer att bli en LINE-X-återförsäljare kommer vi att stödja dig med vår kunskap om beläggningar, ytförbehandling och Graco sprutsystem.

Kontakta oss för mer information om att bli en återförsäljare av LINE –X.

 

Vi kan också hjälpa till med leasingmöjligheter

 

• Lufttryckskrav för LINE -X sprutmaskin: endast 100 psi, 20 cfm. (10 hk kompressor).

• Inga lösningsmedel används vilket gör våra produkter mycket miljövänliga.

• Ingen sköljning eller rengöring krävs.

• Mångsidig produkt.

EPA-undantag (inga VOC:er eller CFC:er, 100 % torrsubstans) och NIOSH-godkänd.

 

  • LINE-X spray machine air pressure requirements:
  • only 100 psi, 20 cfm. (10 hp air compressor).
  • No solvent use, makes us very environmentally friendly.
  • No flushing or purging required.
  • Product versatility.
  • EPA exempt (no VOCs or CFCs, 100% solids) and NIOSH approved).

Machine 4